Posted by: khuneesa | March 17, 2009

LINK ILMIAH (BAHASA ARAB)

LINK ILMIAH (BAHASA INGGRIS)

LINK PARA ULAMA

</textarea

Advertisements
Posted by: khuneesa | March 14, 2009

keutamaan ilmu

Keutamaan Ilmu dan Mempelajarinya
Rasulullah saw. telah menganjurkan kepada umatnya agar menuntut ilmu. Karena, dengan menuntut ilmu, seseorang yang tadinya bagaikan buta menjadi bagaikan melihat. Ia akan mengetahui. Dengan menuntut ilmu, seseorang akan terbuka berbagai pemahaman yang dapat bermanfaat bagi kehidupannya. Alangkah meruginya seandainya seseorang di dalam hidup di dunia ini tidak sampai menimba ilmu. Hidupnya bodoh dan kosong. Orang seperti ini sangat mudah diterpa arus zaman yang sangat dahsyat. Hidupnya terombang-ambing bagaikan buih di lautan.
Setiap hamba yang bercita-cita menuju kepada Allah harus memiliki bekal ilmu. Jika ilmu tidakmenyertai seorang hamba yang mengadakan perjalanan sejak awal, tentu ia akan berjalan bukan pada jalan yang semestinya. Perjalanannya akan terhalang dan tidak sampai ke tujuan, tidak mendapat bukti petunjuk dan keberuntungan, serta pintunya tertutup. Ini merupakan kesepakatan pendapat para syekh dan orang-orang yang memiliki makrifat. Tidak ada yang mencegah dari ilmu selain para perampok dan kaki tangan iblis.

Read More…

Posted by: khuneesa | March 14, 2009

tauhid

Membongkar Kerancuan Dalam Tauhid (bag 1)
Oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab Aqidah   

——————————————————————————–
 
Syaikul Islam Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullah berkata :”Ketahuilah semoga Allah merahmati anda bahwa tauhid ialah mengesakan Allah dengan beribadah. Inilah dia agama semua Rasul Allah yang diutus untuk para hamba- Nya. Utusan paling pertama adalah adalah Nuh ‘alaihis-salam [1] yang diutus Allah ta’ala kapada kaumnya ketika mereka berlaku ghuluw (berlebih-lebihan ) terhadap para ulama sholihin yaitu Wadd, Suwa’, Yaghuts, Ya’uq, serta Nasr “. Makna tauhid menurut syar’i ialah mengesakan Allah dengan cara mempersembahkan segala apa yang khusus menjadi hak Allah; berupa asma’, sifat-sifat, perbuatan-perbuatan dan peribadatan hanya kepada Allah semata, baik secara ilmu maupun secara aqidah (keyakinan). Read More…

Posted by: khuneesa | March 4, 2009

jubah-1

jubah_kombinasi-dewasa4
Posted by: khuneesa | February 25, 2009

jubah anak

berbagai model lainjuga tersedia

berbagai model lainjuga tersedia

Posted by: khuneesa | February 19, 2009

sekar malam

dsc00528

Posted by: khuneesa | February 16, 2009

herbal yang kami sediakan

Posted by: khuneesa | February 16, 2009

model jubah

Categories